Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4872. Pravilnik o spremembi Pravilnika o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi družbe, stran 13312.

Na podlagi šestega odstavka 474. člena in drugega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 − popr., 26/07 − ZSDU-B, 33/07 − ZSReg-B in 67/07 − ZTFI) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi družbe
1. člen
V Pravilniku o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi družbe (Uradni list RS, št. 21/07) se v 4. členu besedilo »1. novembrom 2007« nadomesti z besedilom »1. februarjem 2008«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-105/2006-30
Ljubljana, dne 17. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0134
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost