Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4860. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem, stran 13283.

Na podlagi 5. in 74. člena ter v zvezi s 6., 75., 89., 90., 91., 101., 104. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 62/07) se v petem odstavku 17. člena številka »125.341,93« nadomesti s številko »135.910,75« in številka »29.056,33« s številko »18.487,51«.
2. člen
V petem odstavku 18. člena se številka »56.300,00« nadomesti s številko »59.060,00« in številka »8.500,00« s številko »5.740,00«.
3. člen
Za 19. členom se doda 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(podpora za izvajanje naloge certificiranja hmelja letnika 2007)
(1) S to uredbo se določi podpora za izvajanje naloge certificiranja hmelja letnika 2007.
(2) Vsebina podpore je financiranje naloge certificiranja hmelja letnika 2007. Upravičenec do podpore je organizacija, ki je v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem, pooblaščena za certificiranje hmelja.
(3) Upravičenec mora najkasneje do 29. oktobra 2007 predložiti ministrstvu v potrditev Program naloge certificiranja hmelja letnika 2007 (v nadaljnjem besedilu: letni program), na podlagi katerega sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevka, ki mora vsebovati poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu. Upravičenec mora najpozneje do 15. aprila 2008 na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu.
(4) Sredstva za izvajanje programa iz tega člena zagotovi ministrstvo v letu 2007 do višine 9.780,00 eurov v okviru Strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji. Razliko do celotne višine vrednosti letnega programa zagotovijo zainteresirani pridelovalci, ki morajo za izvajanje programa zagotoviti sofinanciranje letnega programa po ceni, ki je določena v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2007/5
Ljubljana, dne 16. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0187
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina