Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, stran 13259.

Na podlagi 3. člena ter v zvezi z deveto alineo prvega odstavka 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in 36/00) je Občinski svet Občine Zavrč na 8. seji dne 17. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj št. 015-04-1/99 (Uradni list RS, št. 59/05) se spremeni tako, da se naslov XIII. poglavja dopolni tako, da se glasi:
»XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA«.
2. člen
Prva in druga alinea drugega odstavka 6. člena odloka se spremenita tako, da glasita:
»– Služba zdravstvenega varstva odraslih:
• enota splošnih ambulant Ptuj z okolico,
– Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih:
• enota Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa
• enota obratna ambulanta Kidričevo,«
3. člen
V poglavju XIII. se doda novi 31.a člen, ki glasi:
»31.a člen
Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda«.
4. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 015-04-1/99
Zavrč, dne 17. septembra 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost