Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4853. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah, stran 13258.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
1. Ocena stanja in razlogi za dopolnitev sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah je bil sprejet dne 5. 7. 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/07 dne 20. 7. 2007.
Razlog za dopolnitev sklepa je pobuda Gradbenega biroja Jure Repovž s.p., Obrtniška ulica 14, 1420 Trbovlje, ki jo daje v imenu in po pooblastilu lastnice zemljišča Livije Dolanc, Medijske toplice 33, Izlake, da se v spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah vključi tudi del parc. št. 849 k.o. Ržiše in parc. št. 125/1 k.o. Izlake.
V obstoječem zazidalnem načrtu je opredeljena prostorska ureditev pod št. 7. Na obravnavani parceli je po obstoječem zazidalnem načrtu načrtovana klasična atrijska stanovanjska hiša z atrijem na jug, tlorisnih dimenzij 15 x 15 m, načrtovani višinski gabarit je klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom max. 1,20 m in naklonom strešine 30–35°.
Lastnica zemljišča želi na obravnavani parceli izgraditi štiri vkopane garaže, ki bodo služile tudi sosedom, tlorisnih dimenzij 5.90 x 12.60 m, saj se je pri obstoječih stanovanjskih hišah pojavil deficit garaž.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Dopolni se druga točka sklepa z dodatnim odstavkom:
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je tudi umestitev štirih vkopanih garaž tlorisnih dimenzij 5.90 x 12.60 m na parc. št. 125/1 k.o. Izlake in na del parc. št. 849 k.o. Ržiše, ki je v zazidalnem načrtu opredeljena pod št. 7 z vso pripadajočo komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.
Velikost območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se poveča za cca 0,15 ha.
3. Objava dopolnjenega sklepa
Ostala določila sklepa ostanejo nespremenjena. Dopolnjen sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/94
Zagorje, dne 16. oktobra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti