Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4837. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika, stran 13225.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo UPB1) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 8. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 22/98 in 50/98) se v 2. členu črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 5. členu se spremenita prvi in drugi odstavek, tako da se glasita:
»Vrtec upravlja svet vrtca, ki šteje devet članov.
Svet vrtca sestavljajo:
– trije člani predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet občine Metlika,
– trije člani predstavnikov delavcev zavoda, ki jih izmed delavcev zavoda s tajnim glasovanjem neposredno izvolijo delavci zavoda in
– trije člani predstavnikov staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se izmed strokovnih delavcev zavoda voli dva člana, izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev pa enega člana.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2007
Metlika, dne 17. oktobra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti