Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007

Kazalo

4815. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu, stran 13116.

Na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 7. redni seji dne 5. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o pokopališkem redu
1. člen
V Odloku o pokopališkem redu v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 2/01 in 6/03) se 30. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z globo do 400 EUR se kaznuje posameznik:«.
2. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo do 1.400 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec pokopališča oziroma koncesionar:«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-39/2007
Cankova, dne 5. oktobra 2007
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost