Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007

Kazalo

4814. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah, stran 13116.

Na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 7. redni seji dne 5. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 2/01) se 57. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z globo do 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:«.
»Z globo do 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka«.
2. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo do 400 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena«.
3. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo do 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:«.
»Z globo do 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest«.
4. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo do 1.400 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa/pristojne službe občinske uprave/za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).«
»Z globo do 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.«
»Z globo do 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba pristojnega občinskega upravnega organa/pristojne službe občinske uprave/za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-33/2007
Cankova, dne 5. oktobra 2007
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost