Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007

Kazalo

4808. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Bloke, stran 13114.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05), 1. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), ostalih veljavnih podzakonskih aktov 8., 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 48/02) ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 6. redni seji dne 4. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Bloke
1. člen
V Odloku o ravnanju z odpadki v Občini Bloke (Uradni lst RS, št. 35/07) se v 5. členu v prvem odstavku »8. člen« nadomesti z »9. člen«.
2. člen
V 9. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Biološke odpadke je obvezno kompostirati v lastnih kompostnikih.«
3. člen
V 10. členu se v prvem in v tretjem odstavku »14. člena« nadomesti s »17. člena«.
V četrtem odstavku se za besedo izvajalci doda besedilo »v sodelovanju z občino in vaškim odborom«.
4. člen
V 14. členu se na koncu odstavka namesto »letnem programu in letni pogodbi« nadomesti z besedilom »Programu ravnanja z odpadki v Občini Bloke«.
5. člen
V 15. členu se črta beseda »letnem«.
6. člen
V 19. členu se na koncu tretjega odstavka doda naslednji stavek: »Sežiganje odpadkov je prepovedano.«
7. člen
V 20. členu se v prvem odstavku »16. člen« nadomesti s »17. člen«.
8. člen
V 26. členu se v prvem odstavku »16. člen« nadomesti s »17. člen«.
9. člen
V 33. členu se drugi odstavek zamenja z naslednjim besedilom: »cena je definirana za gospodinjstvo in gospodarstvo«.
10. člen
V 35. členu se besedilo v prvem odstavku zamenja z naslednjim besedilom: »Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v Programu ravnanja z odpadki.«
11. člen
V 36. členu se na koncu odstavka doda besedilo »s podatki iz uradnih evidenc.«
12. člen
V 41. členu se v 2. točki zamenja »10. člen« s »17. člen.« V 9. točki se »25. člen« zamenja z »28. člen.«
13. člen
Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bloke začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-002/2007
Nova vas, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost