Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007

Kazalo

4807. Odredba o določitvi Programa za vodenje socialno varstvenih zavodov, stran 13113.

Na podlagi 27. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije, v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07 (23/07, 41/07 – popr.)) predsednik Socialne zbornice Slovenije izdaja
O D R E D B O
o določitvi Programa za vodenje socialno varstvenih zavodov
1. člen
Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje določa Program za vodenje socialno varstvenega zavoda (v nadaljevanju Program).
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je dal pozitivno mnenje k programu iz prejšnjega odstavka tega člena na svoji 85. seji, sklep št. 9 in ga dne 8. 12. 2005 posredoval Socialni zbornici Slovenije.
2. člen
Program objavi Socialna zbornica Slovenije na svojih spletnih straneh.
3. člen
Posameznik lahko pred vpisom v Program pri Socialni zbornici Slovenije z veljavno listino dokaže, da je Program deloma ali v celoti že opravil oziroma , da je že zaključil izobraževalni program s podobno vsebino.
Postopek priznavanja Programa deloma ali v celoti, opravi strokovna služba Socialne zbornice Slovenije, ki ji mora posameznik v ta namen predložiti javno listino, ki izkazuje, da je posameznik zaključil posamezno podiplomsko specializacijo, magisterij ali doktorat znanosti.
Za priznanje Programa deloma ali v celoti, se lahko priznajo tudi zaključeni programi usposabljanja s podobnimi oziroma istovrstnimi vsebinami, ki jih vključuje Program.
Znanje, pridobljeno v različnih podiplomskih študijskih programih se izkaže z javnimi listinami (diplome, potrdila, indeksi) o zaključenih študijskih programih oziroma programih usposabljanja ter predmetnikov, iz katerih je razvidna vsebina in trajanje zaključenega programa.
Socialna zbornica Slovenije z metodo primerjanja predpisanega predmetnika Programa, za vsakega kandidata na podlagi Vloge za oprostitev posameznih modulov/predmetov Programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda in priloženih dokazil, določi kateri moduli oziroma vsebine se mu priznajo in določi, katere module oziroma vsebine mora še opraviti.
Kolikor program zaključene podiplomske izobrazbe presega vsebino Programa, se posamezniku na podlagi njegove vloge v ugotovitvenem postopku, Program prizna v celoti.
Program za vodenje socialnovarstvenega zavoda je javno veljaven.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1795/07
Ljubljana, dne 15. oktobra 2007
mag. Nace Kovač l.r.
Predsednik
Socialne zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost