Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4703. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov, stran 12795.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07) se Priloga 1 in Priloga 2 nadomestita z novima prilogama, ki sta kot Priloga 1 in Priloga 2 sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-97/2007/5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-2511-0188
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA 1

  Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz
naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida

+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|  Parameter  | Izražen | Enota |  Odvajanje |Odvajanje v |
| odpadne vode |  kot  |    | neposredno in|  javno  |
|        |     |    | posredno v |kanalizacijo|
|        |     |    |   vode   |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|I. SPLOŠNI   |     |    |       |      |
|PARAMETRI    |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Temperatura   |     |  °C |   30   |  40   |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|pH vrednost   |     |    |  6,5–9,5  | 6,5–9,5  |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Neraztopljene  |     | mg/l |   50   |  (a)   |
|snovi      |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Usedljive snovi |     | ml/l |   0,5   |  10   |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|II. BIOLOŠKI  |     |    |       |      |
|PARAMETRI    |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Strupenost za  |  S(D) |    |    4   |   –   |
|vodne bolhe   |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|III. ANORGANSKI |     |    |       |      |
|PARAMETRI    |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Celotni dušik  |  N  | mg/l |   10,0   |   –   |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Celotni fosfor |  P  | mg/l |   2,0   |   –   |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|IV. ORGANSKI  |     |    |       |      |
|PARAMETRI    |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Celotni organski|     | mg/l |   30   |   –   |
|ogljik (TOC)  |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Kemijska potreba|  O(2) | mg/l |   120   |   –   |
|po kisiku (KPK) |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Biokemijska   |  O(2) | mg/l |   25   |   –   |
|potreba po   |     |    |       |      |
|kisiku     |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Lahkohlapni   |     | mg/l |   0,1   |  1,0   |
|aromatski    |     |    |       |      |
|ogljikovodiki * |     |    |       |      |
|(BTEX)     |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Polarna organska|     | mg/l |   (c)   |  5.000  |
|topila (b)   |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Fenoli *    | C(6)H(5)| mg/l |   0,1   |  10   |
|        |  OH  |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+

  * označuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa
pomenijo naslednje:
  (a) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v
odpadni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi
mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne
čistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na
kanalizacijo ali čistilno napravo;
  (b) topila, ki se z vodo povsem ali delno mešajo in so
biološko razgradljiva;
  (c) mejna vrednost je določena posredno z upoštevanjem mejne
vrednosti za KPK.

  Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih
faktorjev odpadne vode iz naprave za proizvodnjo natrijevih
perboratov

+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|  Parameter  | Izražen | Enota | Odvajanje  |Odvajanje v |
| odpadne vode |  kot  |    |neposredno in |  javno  |
|        |     |    | posredno v |kanalizacijo|
|        |     |    |   vode   |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|I. SPLOŠNI   |     |    |       |      |
|PARAMETRI    |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Temperatura   |     | °C  |   30   |  40   |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|pH vrednost   |     |    |  6,5–9,5  | 6,5–9,5  |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Neraztopljene  |     | mg/l |   50   |  (a)   |
|snovi      |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Usedljive snovi |     | ml/l |   0,5   |  10   |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|II. BIOLOŠKI  |     |    |       |      |
|PARAMETRI    |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Strupenost za  | S(D)  |    |   4    |   –   |
|vodne bolhe   |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|III. ANORGANSKI |     |    |       |      |
|PARAMETRI    |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Bor *      |  B  | mg/l |   300   |  300   |
|        |     | kg/t |   2    |   2   |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Sulfat     | SO(4) | mg/l |   (b)   |  200   |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|IV. ORGANSKI  |     |    |       |      |
|PARAMETRI    |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Kemijska    | O(2)  | mg/l |   100   |   –   |
|potreba po   |     | kg/t |   1,2   |      |
|kisiku (KPK)  |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Biokemijska   | O(2)  | mg/l |   25   |   –   |
|potreba po   |     |    |       |      |
|kisiku (BPK(5)) |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+
|Adsorbljivi   |  Cl  | mg/l |   0,1   |  0,1   |
|organski    |     |    |       |      |
|halogeni* (AOX) |     |    |       |      |
+----------------+---------+-------+--------------+------------+

  * označuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa
pomenijo naslednje:
  (a) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v
odpadni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi
mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne
čistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na
kanalizacijo ali čistilno napravo;
  (b) mejna vrednost se določi v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo.
                            PRILOGA 2

  Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov in emisijskih
faktorjev odpadne vode iz obstoječe naprave za proizvodnjo
natrijevih perboratov

+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|  Parameter  | Izražen | Enota | Odvajanje | Odvajanje v |
| odpadne vode |  kot  |    | neposredno |   javno  |
|        |     |    | in posredno| kanalizacijo |
|        |     |    |  v vode  |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|I. SPLOŠNI   |     |    |      |       |
|PARAMETRI    |     |    |      |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Temperatura   |     |  °C |   30   |   40   |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|pH vrednost   |     |    |  6,5–9,5 |  6,5–9,5  |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Neraztopljene  |     | mg/l |   80   |   (a)   |
|snovi      |     |    |      |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Usedljive snovi |     | ml/l |   0,5  |   10   |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|II. BIOLOŠKI  |     |    |      |       |
|PARAMETRI    |     |    |      |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Strupenost za  |  S(D) |    |   4   |    –   |
|vodne bolhe   |     |    |      |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|III. ANORGANSKI |     |    |      |       |
|PARAMETRI    |     |    |      |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Bor *      |  B  | mg/l |   500  |   500   |
|        |     | kg/t |   5   |    5   |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Sulfat     | SO(4) | mg/l |   (b)  |   300   |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|IV. ORGANSKI  |     |    |      |       |
|PARAMETRI    |     |    |      |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Kemijska potreba|  O(2) | mg/l |   100  |    –   |
|po kisiku (KPK) |     | kg/t |   1,2  |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Biokemijska   |  O(2) | mg/l |   25   |    –   |
|potreba po   |     |    |      |       |
|kisiku (BPK(5)) |     |    |      |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+
|Adsorbljivi   |  Cl  | mg/l |   0,2  |   0,2   |
|organski    |     |    |      |       |
|halogeni * (AOX)|     |    |      |       |
+----------------+---------+-------+------------+--------------+

  * označuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa
pomenijo naslednje:
  (a) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v
odpadni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi
mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne
čistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na
kanalizacijo ali čistilno napravo;
  (b) mejna vrednost se določi v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti