Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4702. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, stran 12795.

Na podlagi 39. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
1. člen
V Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) se prvi odstavek 33. člena dopolni tako, da se v zadnji alinei pika nadomesti s podpičjem ter se za njo doda nova alinea, ki se glasi:
»– o pravnih poslih iz tretjega odstavka 56. člena te uredbe.«
2. člen
Za drugim odstavkom 56. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določilo prvega odstavka 54. člena te uredbe in prvega odstavka tega člena lahko vlada na predlog upravljavca nepremično premoženje države izjemoma odda v najem za določen čas, ki je daljši od petih let, če za tako odločitev obstajajo posebej utemeljeni razlogi.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-38/2007/5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-3111-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti