Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4698. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo, stran 12787.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo
1. člen
S to uredbo se določajo sankcije za kršitve 2. in 5. člena Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (UL L št. 309 z dne 29. 11. 1996, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2271/96/ES) in pristojni organ skladno s tretjim odstavkom njenega 2. člena.
2. člen
Pristojni organ iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2271/96/ES v Republiki Sloveniji je ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
3. člen
(1) Z globo od 400 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– v 30 dneh od dneva, ko je izvedel, da so bili njegovi ekonomski in/ali finančni interesi neposredno ali posredno prizadeti zaradi zakonov, ki so navedeni v prilogi k Uredbi 2271/96/ES, ali dejanj, ki na njih temeljijo ali iz njih izhajajo, ne obvesti pristojnega organa iz drugega člena te uredbe ali Komisije Evropskih skupnosti (prvi odstavek 2. člena v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena Uredbe 2271/96/ES);
– pristojnemu organu iz drugega člena te uredbe ali Komisiji Evropskih skupnosti v 30 dneh od prejema zahteve Komisije Evropskih skupnosti ne zagotovi vseh informacij, ki so bistvene za namene Uredbe 2271/96/ES (drugi odstavek 2. člena v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena Uredbe 2271/96/ES).
(2) Z globo od 40 do 4.100 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 40 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Z globo od 400 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če neposredno ali preko podrejene družbe ali drugega posrednika, s storitvijo ali namerno opustitvijo, upošteva zahtevo ali prepoved, vključno z zahtevami tujih sodišč, ki neposredno ali posredno temelji na predpisih iz priloge k Uredbi 2271/96/ES ali izhaja iz njih ali iz dejanj, ki na teh predpisih temeljijo ali iz njih izhajajo (prvi odstavek 5. člena Uredbe 2271/96/ES).
(2) Z globo od 40 do 4.100 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 40 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe in Uredbe 2271/96/ES opravljata Carinska uprava Republike Slovenije in Banka Slovenije.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-41/2007/6
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-1811-0060
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti