Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4697. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na Zbiljskem jezeru, stran 12786.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uporabi plovil na motorni pogon na Zbiljskem jezeru
1. člen
Ta uredba določa odsek Zbiljskega jezera, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon za javni prevoz oseb v turistične namene, ter omejitve pri plovbi in plovilih.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »koordinate« so gorvodne in dolvodne koordinatne točke dela vodnega telesa, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000;
2. »efektivna moč motorja« je moč, ki je izražena v kW in izmerjena v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti motorjev z zahtevami o emisijah snovi ali hrupa v okolje;
3. »motor z notranjim zgorevanjem« je motor na kompresijski vžig, ki deluje po načelu samovžiga zaradi kompresije mešanice zraka in goriva, ali motor na prisilni vžig, ki deluje po načelu prisilnega vžiga z električno iskro;
4. »normalna zajezitev« je zgornja kota gladine jezera, na katero je načrtovan jez HE Medvode s spremljajočimi objekti;
5. »normalna denivelacija« je dovoljeno znižanje kote gladine jezera zaradi hidroenergetske izrabe.
3. člen
(1) Plovba s plovili na motorni pogon po Zbiljskem jezeru je dovoljena na odseku od prečnega prereza jezera pri kampu Dragočajna (s koordinatama: x=455090,00 in y=114700,00) do prečnega prereza jezera pri opozorilni tabli, s katero je objavljena prepoved približevanja jezu (s koordinatama: x=455060,00 in y=111850) gledano dolvodno, znotraj območja, ki je omejeno s plastnico dna jezera na koti 326,20 m.n.v..
(2) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena samo za javni prevoz oseb izključno v turistične namene in izključuje plovbo s plovili na motorni pogon za lastne potrebe.
4. člen
(1) Plovbo s plovili na motorni pogon je treba izvajati tako, da:
– se vrši čim bolj po sredini jezera,
– je minimalni odmik plovbe od roba normalne zajezitve 30 metrov, če to omogoča širina jezera,
– se v območju označenih ribolovnih odsekov in v območju vodnih pritokov jezera plovba vrši čim bližje nasprotnemu robu jezera, vendar vsaj 30 metrov od roba normalne zajezitve na nasprotnem bregu, če to omogoča širina jezera.
(2) Zaradi izvajanja ustreznega nadzora nad izvajanjem določb prejšnjega člena in prejšnjega odstavka tega člena se lahko območje plovbe s plovili na motorni pogon ustrezno označi.
5. člen
Pri plovbi s plovili na motorni pogon je treba upoštevati naslednje časovne omejitve:
– plovba ni dovoljena v letnem obdobju od 1. novembra do 31. marca,
– plovba ni dovoljena v dnevnem času od 20. ure zvečer do 10. ure zjutraj.
6. člen
Pri plovbi s plovili na motorni pogon je treba upoštevati naslednje:
– število plovil ne sme presegati števila privezov v pristaniščih,
– plovilo mora poganjati motor, katerega efektivna moč ne presega 55 kW,
– motor plovila mora biti zavarovan pred izlitjem,
– hitrost plovbe ne sme presegati 5 km/h,
– dolžina plovila ne sme presegati 20 m in širina plovila ne sme presegati 5 m,
– plovilo ne sme imeti ugreza, večjega od 60 cm,
– lastnik ali upravljavec plovila, ki ga poganja motor z notranjim zgorevanjem, mora izkazati, da pogonski motor plovila izhaja iz proizvodnje, ki ustreza bistvenim zahtevam v zvezi z emisijami izpušnih plinov pogonskih motorjev in v zvezi z emisijami hrupa pogonskih motorjev iz poglavja B) in C) Priloge 1 Pravilnika o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 42/05), plovilo pa mora biti vpisano v vpisnik čolnov.
7. člen
Plovba s plovili na motorni pogon v skladu z omogočanjem splošne rabe ne sme omejevati ali onemogočati splošne rabe voda ter ne sme omejevati ali onemogočati izvajanja obstoječih vodnih pravic drugih upravičencev in jim pri tem povzročati dodatnih obveznosti ali stroškov.
8. člen
S to uredbo določeni pogoji plovbe ter zahteve glede vrste in tipa plovil na motorni pogon se lahko spremenijo ali omejijo, če se iz pregleda stanja v naravi po uveljavitvi te uredbe ugotovi ogroženost ugodnega stanja ohranjenosti vrst rib, drstišč rib in gnezdečih vrst vodnih ptic.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-94/2007/5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-2511-0156
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti