Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4682. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni, stran 12639.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo), 16.a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) ter 9. člena Statuta Občine Žužemberk, (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. redni seji dne 20. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni
1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Žužemberk po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. julija do 31. avgusta in rezervacijo za primer vsaj enomesečne odsotnosti otroka zaradi bolezni na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
V primeru poletne rezervacije morajo starši napovedati odsotnost otroka sedem dni pred prvim dnem odsotnosti.
2. člen
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, ki se dodatno zniža še za stroške neporabljenih živil v času koriščenja rezervacij.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Žužemberk dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2007 dalje.
Št. 032-2138/2007-100
Žužemberk, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost