Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4668. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče, stran 12623.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 60/07), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 - Skl. US, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 38/96, 123/00, 52/05, 16/07) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06, 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 71/98, 91/05) se črta tretja alineja drugega odstavka 4. člena; druga alineja drugega odstavka 4. člena pa se spremeni in se glasi:
»– Režijski obrat za upravljanje vodovoda Resnik in vodovoda Skomarje.«
2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2008.
Št. 342-06-03/97/98-2
Zreče, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost