Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4643. Odlok o prenehanju uporabe Odloka o zazidalnem načrtu Mlac Ozeljan, stran 12582.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o prenehanju uporabe Odloka o zazidalnem načrtu Mlac Ozeljan (Uradno glasilo, št. 11/84)
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu Mlac Ozeljan (Uradno glasilo, št. 11/84).
2. člen
Na območju, ki ga je urejal odlok, naveden v prvem členu tega odloka, se do sprejema občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica uporabljajo določila Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 9/87, 11/87, in Uradne objave, št. 20/02, 4/03).
3. člen
Upravni postopki za posege v prostor, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej veljavnih predpisih.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-55/2006
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost