Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4642. Odlok o prenehanju uporabe Odloka o 32. delnem zazidalnem načrtu mesta Nova Gorica, ki obsega območje »Damber«, stran 12581.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o prenehanju uporabe Odloka o 32. delnem zazidalnem načrtu mesta Nova Gorica, ki obsega območje »Damber« (Uradno glasilo, št. 9/78, 10/88, 8/93)
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 32. delnem zazidalnem načrtu mesta Nova Gorica, ki obsega območje »Damber« (Uradno glasilo, št. 9/78, 10/88, 8/93).
2. člen
Na območju, ki ga je urejal odlok iz prejšnjega člena tega odloka, se do sprejema občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica uporabljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/2000, 10/02, 15/02 in Uradni list RS, št. 4/03, 121/04, 3/06).
3. člen
Upravni postopki za posege v prostor, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej veljavnih predpisih.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-49/2007
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost