Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4640. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 12578.

V skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 36/07) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0001/2007 z dne 4. 10. 2007 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+----------------------------+----------------+----------------+
|Proizvod – storitev     |   Merska   |   Cena   |
|              |   enota   | v evrih (€)  |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Variabilni del:       |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|a) Dobavljena toplota    |    MWh   |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|– stanovanjski odjem    |        |  56,4522   |
+----------------------------+----------------+----------------+
|– ostali odjem       |        |  56,4522   |
+----------------------------+----------------+----------------+
|b) Sanitarna voda      |    m3    |   5,0807   |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Fiksni del:         |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|a) Priključna moč      |  kW/mesec  |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|– stanovanjski odjem    |        |   1,5100   |
+----------------------------+----------------+----------------+
|– ostali odjem       |        |   1,5100   |
+----------------------------+----------------+----------------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-022/2007-DP-03, objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/07, dne 14. 9. 2007.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. oktobra 2007 dalje.
Št. C0-027/2007-DP-03
Murska Sobota, dne 5. oktobra 2007
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

AAA Zlata odličnost