Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Idrija, stran 12560.

Na osnovi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 54/07) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 7. seji dne 4. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 91/02) se v prvem odstavku 2. člena črta besedi »oziroma pravnim«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta besedi »in pravne«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvedbo postopka vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno petčlansko komisijo.«
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedi »in pravnim«.
Drugi odstavek 5. člena se črta.
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »Upravičenci« nadomesti z besedama »Krajevne skupnosti«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam fizičnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, pripravijo krajevne skupnosti, ga objavijo na krajevno običajen način in posredujejo komisiji iz 4. člena tega odloka.
Zoper seznam in višino vračila lahko vsakdo izmed dejanskih končnih upravičencev vloži v roku 8 dni od objave seznama ugovor na komisijo iz 4. člena tega odloka.
Na podlagi predloženih seznamov krajevnih skupnosti Občina Idrija, po prejemu vračil s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d., izvrši vračilo vlaganj dejanskim končnim upravičencem.
Sredstva, ki jih je pridobila posamezna krajevna skupnost za gradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja iz proračuna, sponzorstev ali donacij, pripadajo krajevni skupnosti. Ta sredstva se morajo nameniti izključno za investicije v infrastrukturo.«
6. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se črtata.
7. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo slednji predložiti ustrezno listino (npr. sklep o dedovanju, izročilno pogodbo ipd.) ali pisno izjavo, s katero določijo dejanskega končnega upravičenca oziroma upravičence in njihove deleže.«
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08505-1/02
Idrija, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost