Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4622. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt, stran 12543.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je župan Občine Benedikt dne 1. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt
I.
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt (Uradni list RS, št. 72/07) se besedilo tretjega odstavka II. točke v delu, ki se nanaša na pravno podlago, spremeni tako, da se glasi:
»Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt). Občinski podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo območje zemljiških parcel: *34, *35, *35, *35, 1143/1 – del, 1148/3 – del, 1148/5 – del, 1151/3 – del, 337/3 – del, 340/1 – del, 340/2, 340/3, 340/4, 342/1, 342/2, 342/4, 343, 410/2, 411/1, 411/', 411/10 – del, 411/4, 411/5, 411/6, 411/7, 420/3, 421/1, 421/2, 422, 423/1, '423/2, 423/2, 425 – del, 651/13, 651/2 – del, 651/3, 651/6 – del, 652, 654/1, vse k.o. Benedikt.«
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35054-001/2007-2
Benedikt, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost