Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4621. Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 12542.

A N E K S št. 5
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07)
1. člen
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Izhodiščne plače iz šestega odstavka 1. točke te tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3% in znašajo:
+---------------------+-------+-------------+----------+-----------+
|  Tarifni razred  |  RR | Časopisno- |Založniška|Knjigotrška|
|           |    |informativna |dejavnost | dejavnost |
|           |    |   in   |     |      |
|           |    | revijalna |     |      |
|           |    | dejavnost |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|I   |enostavna  | 1,00 |  410,58  | 396,47 | 368,23  |
|    |dela     |    |       |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|II   |manj zahtevna| 1,15 |  472,17  | 455,94 | 423,46  |
|    |dela     |    |       |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|III  |srednje   | 1,30 |  533,75  | 515,41 | 478,70  |
|    |zahtevna dela|    |       |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|IV   |zahtevna dela| 1,45 |  595,34  | 574,88 | 533,93  |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|V   |bolj zahtevna| 1,70 |  697,99  | 674,00 | 625,99  |
|    |dela     |    |       |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|VI   |zelo zahtevna| 2,20 |  903,28  | 872,23 | 810,11  |
|    |dela     |    |       |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|VII  |visoko    | 2,60 | 1.067,51  | 1.030,82 | 957,40  |
|    |zahtevna dela|    |       |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|VIII  |najbolj   | 3,30 | 1.354,91  | 1.308,35 | 1.215,16 |
|    |zahtevna dela|    |       |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|IX   |izjemno   | 3,80 | 1.560,20  | 1.506,59 | 1.399,27 |
|    |zahtevna dela|    |       |     |      |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
ter veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.«
2. člen
V 2. točki tarifne priloge se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Osnovne plače delavcev iz tretjega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v sedmem odstavku 1. točke te tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3% in se izplačujejo od meseca avgusta 2007 dalje.«
3. člen
Prvi odstavek 2.a točke se črta in nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Če bo inflacija decembra 2007 v primerjavi z decembrom 2006 presegla 2,85%, se izhodiščne plače iz sedmega odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz četrtega odstavka 2. točke te tarifne priloge februarja 2008 dodatno povečajo za razliko med 2,85% in doseženo rastjo inflacije.«
4. člen
Ta aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2007.
Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 19. septembra 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva,
grafične dejavnosti
in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus l.r.
 
Sindikat
časopisno-informativne,
založniške
in knjigotrške
dejavnosti
Slovenije
Predsednica
Spomenka Gerželj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 9. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/11 o tem, da je Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti