Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4620. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 12541.

A N E K S št. 4
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06, 10/07)
1. člen
V Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Izhodiščne plače iz osmega odstavka 1. točke te tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3,01% in znašajo:
+------------------------------+----------+--------------------+
|    Tarifni razred    |  RR  | Izhodiščne plače |
|               |     |    v EUR    |
|               |     | za polni delovni |
|               |     |     čas    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|I   |  Enostavna dela  |  1,00  |    390,71    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|II   | Manj zahtevna dela |  1,10  |    429,78    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|III  | Srednje zahtevna dela|  1,22  |    476,67    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|IV   |   Zahtevna dela  |  1,37  |    535,27    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|V   | Bolj zahtevna dela |  1,56  |    609,51    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|VI   | Zelo zahtevna dela |  1,79  |    699,37    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|VII  | Visoko zahtevna dela |  2,03  |    793,14    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|VIII  | Najbolj zahtevna dela|  2,81  |   1.097,90   |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|IX   |    Izjemno    |  3,39  |   1.324,51   |
|    |    pomembna,   |     |          |
|    | najbolj zahtevna dela|     |          |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
ter veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.«
»(11) Osnovne plače delavcev iz devetega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v desetem odstavku te točke, se z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3,01% in se izplačujejo od meseca avgusta 2007 dalje.«
2. člen
Prvi odstavek 2.a točke se črta in nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Če bo inflacija decembra 2007 v primerjavi z decembrom 2006 presegla 2,85%, se izhodiščne plače iz desetega odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz enajstega odstavka 1. točke te tarifne priloge februarja 2008 dodatno povečajo za razliko med 2,85% in doseženo inflacijo.«
3. člen
V točki 2.a se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podpisniki tega aneksa soglašajo, da se februarja 2008 začnejo pogajanja o rasti izhodiščnih in osnovnih plač delavcev, določenih v tej tarifni prilogi, na podlagi produktivnosti na ravni grafične dejavnosti.«
4. člen
Ta aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2007.
Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 19. septembra 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva,
grafične dejavnosti
in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus l.r.
 
Sindikat
grafične dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Metod Jerman l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 9. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005/8 o tem, da je Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06, 10/07) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno število 10/2.

AAA Zlata odličnost