Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4615. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku razvrščanja zdravil na liste, stran 12520.

Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 24. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o postopku razvrščanja zdravil na liste
1. člen
V Pravilniku o postopku razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/01) se v prvem odstavku 4. člena beseda »štirinajst« nadomesti z besedo »šestnajst«, beseda »osem« pa se nadomesti z besedo »deset«.
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija se sestane najmanj štirikrat letno.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-19/2007-DI/5
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EVA 2007-2711-0085
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Lučka Böhm l.r.

AAA Zlata odličnost