Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4611. Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, stran 12504.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
V sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 131/06 in 46/07, v nadaljevanju: Sklep o tarifi), se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 6 tako, da se glasi:
»6. Plačila v breme PM računa v sistemu TARGET2-Slovenija
a) za naloge, predložene v dobro PM računov udeležencev v sistemu TARGET2-Slovenija in udeležencev v sistemu TARGET2, ki so bili ob zaključku zadnjega delovnega dne pred 19. 11. 2007 udeleženci sistema RTGS(plus), glede na število nalogov, predloženih v posameznem mesecu
(1) do 4.000 nalogov              0,24 EUR/nalog
(2) od 4.001 do 20.000 nalogov         0,22 EUR/nalog
(3) od 20.001 do 60.000 nalogov        0,205 EUR/nalog
(4) od 60.001 do 100.000 nalogov        0,19 EUR/nalog
(5) nad 100.000 nalogov            0,17 EUR/nalog
b) za ostale naloge, glede na število nalogov, predloženih v posameznem mesecu
(1) do 100 nalogov               1,75 EUR/nalog
(2) od 101 do 1.000 nalogov          1,00 EUR/nalog
(3) nad 1.000 nalogov             0,80 EUR/nalog«
2. člen
V Sklepu o tarifi se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremenijo tarifne številke 9, 10 in 11 tako, da se glasijo:
»9. Izvršitev prenosa sredstev med dvema PM računoma v imenu in za račun imetnika PM računa v sistemu TARGET2-Slovenija na podlagi ročnega posega v Banki Slovenije:
a) prvi prenos sredstev            62,55 EUR/nalog
b) vsak nadaljnji prenos sredstev v    znesek predhodnega
naslednjih 12 mesecih                prenosa,
                       povečan za 62,55
                          EUR/nalog
10. Mastercard International, Activa, Poravnava bankomatov, Poravnava kartic
a) pristopnina za sistem:
– Mastercard International            1.877,80 EUR
– Activa                      379,70 EUR
– Poravnava bankomatov               354,70 EUR
– Poravnava kartic                 542,45 EUR
b) izvršitev poravnave neto pozicij         1,90 EUR
udeleženk               za posamezno poravnavo
11. Prenos sredstev v breme PM računa
v sistemu
TARGET2-Slovenija na osnovi izvršitve
sklepa
o prisilni izterjavi ali sklepa o          20,85 EUR
izvršbi                  za posamezen prenos
3. člen
Ta sklep začne veljati 19. novembra 2007.
Ljubljana, dne 2. oktobra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost