Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4607. Odločba o podelitvi javnega pooblastila in oddaji storitev iz javnega pooblastila, stran 12502.

Na podlagi 87.e člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – prečiščeno besedilo), na podlagi obrazložene pobude Zbornice laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik dr. Borut Božič, z dne 25. 6. 2005 in sklepa o pričetku postopka za podelitev javnega pooblastila in za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine z dne 8. 7. 2005 št.: 005-9/2004-2 v postopku podelitve javnega pooblastila in oddaje storitev iz javnega pooblastil izdaja minister
o d l o č b o
1. Kot najugodnejši ponudnik, ki je podal pravilno ponudbo, se izbere Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, Ljubljana.
2. Pobuda Zbornice laboratorijske medicine Slovenije je utemeljena, zato se ji podeli javno pooblastilo za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja.
Zbornici se oddajo storitve javnega pooblastila za naslednje sklope:
1. vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti laboratorijske medicine;
2. vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra;
3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem;
4. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem;
5. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.
Sredstva za izvajanje oddanih storitev iz javnega pooblastila se zagotovijo iz državnega proračuna, v skladu z razpoložljivimi sredstvi na proračunski postavki 7123.
3. Vsi pogoji, začetek izvajanja storitev iz javnega pooblastila, izvajanje in poročanje o izvajanju storitev, financiranje ter preklic javnega pooblastila se uredijo z medsebojno pogodbo.
4. Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je dolžna pričeti z izvajanjem storitev iz javnega pooblastila skladno s pogodbo, vendar najkasneje v 6 mesecih od izdaje te odločbe, sicer lahko minister javno pooblastilo odvzame.
5. Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je dolžna v 15 dneh Ministrstvu za zdravje sporočiti vsakršno spremembo pogojev, ki utemeljujejo izdajo te odločbe.
Št. 005-9/2005-7
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2007-2711-0084
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost