Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4606. Odločba o podelitvi javnega pooblastila in oddaji storitev iz javnega pooblastila, stran 12501.

Na podlagi 87.e člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – prečiščeno besedilo), na podlagi obrazložene pobude Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Vidovdanska 9, Ljubljana, ki jo zastopa Predsednica mag. Bojana Filej, z dne 16. 8. 2004, sklepa o pričetku postopka za podelitev javnega pooblastila in za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja zdravstvene nege z dne 11. 11. 2004 št. 005-10/2004-2 v postopku podelitve javnega pooblastila in oddaje storitev iz javnega pooblastil izdaja minister
o d l o č b o
1. Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije se s 1. 7. 2005 podeli javno pooblastilo za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja.
Oddajo se ji storitve iz javnega pooblastila za naslednje sklope:
1. vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti zdravstvene nege;
2. vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra;
3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem;
4. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem.
Sredstva za izvajanje oddanih storitev iz javnega pooblastila se zagotovijo iz državnega proračuna, v skladu z razpoložljivimi sredstvi na proračunski postavki 7123.
2. Vsi pogoji, začetek izvajanja storitev iz javnega pooblastila, izvajanje in poročanje o izvajanju storitev, financiranje ter preklic javnega pooblastila se uredijo z medsebojno pogodbo.
3. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dolžna pričeti z izvajanjem sklopov 1, 2, 3 in 4 najkasneje s 1. 9. 2005.
4. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dolžna v 15 dneh Ministrstvu za zdravje sporočiti vsakršno spremembo pogojev, ki utemeljujejo izdajo te odločbe.
5. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je pred začetkom izvajanja storitev iz javnega pooblastila in pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, najkasneje do 1. 7. 2005 dolžna Ministrstvu za zdravje v soglasje posredovati vse interne akte, povezane z opravljanjem storitev iz oddanega javnega pooblastila.
Št. 005-10/2004-8
Ljubljana, dne 10. januarja 2005
EVA 2007-2711-0083
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost