Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 12501.

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 60/07) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih« nadomesti z besedilom »v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih«.
V drugem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«. Za besedo »besedilo« v oklepaju se doda besede »in 60/07)«.
V drugem in tretjem odstavku 4. člena, prvem, drugem in tretjem odstavku 11. člena, 3. točki prvega odstavka 12. člena, prvem, drugem in tretjem odstavku 13. člena in 17. členu se besedi »lokalna skupnost« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedo »občina« v istem sklonu.
2. člen
6. člen se črta.
3. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za gostinca ali kmeta, ki opravlja dejavnost v gostinskem obratu ali na kmetiji iz prve alinee, ali gostinca, ki opravlja dejavnost v obratu iz četrte ali pete alinee 3. člena tega pravilnika šteje, da ima prijavljen obratovalni čas, ko ga objavi skladno s prvim odstavkom 16. člena tega pravilnika.«
4. člen
Tretji odstavek 12. člena se črta.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »kopijo pa zadrži za svojo evidenco« nadomesti z besedilom »eno kopijo zadrži za svojo evidenco, drugo pa posreduje območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa«.
6. člen
V 17. členu se za piko na koncu stavka doda stavek, ki se glasi: »To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-54/2002
Ljubljana, dne 3. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0114
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti