Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4599. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-C), stran 12470.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. oktobra 2007.
Št. 001-22-115/07
Ljubljana, dne 9. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-C)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 33/07) se prvi do četrti odstavek 32. člena spremenijo tako, da glasijo:
»(1) Registrsko sodišče mora do 30. aprila 2008 pretvoriti v elektronsko obliko listine iz prvega odstavka 28.a člena zakona, ki so sodnemu registru predložene v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. januarja 2008.
(2) Po 43. členu zakona se objavijo:
1. vsi vpisi v sodni register, o katerih registrsko sodišče odloči po 31. januarju 2008, ne glede na to, kdaj je vložen predlog za tak vpis,
2. vsi vpisi v sodni register, o katerih registrsko sodišče odloči pred 31. januarjem 2008 in do 15. aprila 2008 niso objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za objavo predložitve listin, ki so predložene po 31. januarju 2008.
(4) Vpisi, o katerih registrsko sodišče odloči pred 31. januarjem 2008, se zadnjič objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije 15. aprila 2008. Uradni list Republike Slovenije mora do 30. aprila 2008 sodiščem, ki so odločila o vpisih iz 2. točke drugega odstavka tega člena, posredovati podatke o vpisih, ki niso bili objavljeni do 15. aprila 2008. Agencija mora do 31. maja 2008 objaviti neobjavljene vpise iz prejšnjega stavka.«.
2. člen
V vseh odstavkih 40. člena se besedilo »1. novembra 2007« nadomesti z besedilom »1. februarja 2008«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 730-01/93-2/11
Ljubljana, dne 1. oktobra 2007
EPA 1648-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost