Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4275. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji, stran 11702.

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) in 13. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji
1.
Župan Občine Šmartno pri Litiji odreja javno razgrnitev dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji.
2.
Javna razgrnitev dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji se začne osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in se razgrne na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, ter traja 7 dni.
Iz dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji, ki bo razgrnjen, je izvzeta urbanistična zasnova naselja Šmartno pri Litiji.
V času javne razgrnitve dopolnjenega predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Šmartno pri Litiji. Obravnava bo 4. 10. 2007 ob 18. uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
3.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji. Le-ta zavzame stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-001/2005
Šmartno pri Litiji, dne 12. septembra 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.