Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4265. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007, stran 11687.

Na podlagi šestega odstavka 154. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N I Z N E S E K S U B V E N C I J
na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007
I.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »njiva«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2007 znaša 219,27 EUR.
II.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »travnik«, »barjanski travnik« ali »pašnik«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2007 znaša 82,81 EUR.
III.
Ne glede na določbo I. točke te informacije povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »njiva«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, uvrščenega v območje katastrskih občin z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, na dan 30. junija 2007 znaša 273,46 EUR.
IV.
Ne glede na določbo II. točke te informacije povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »travnik«, »barjanski travnik« ali »pašnik«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, uvrščenega v območje katastrskih občin z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, na dan 30. junija 2007 znaša 137,00 EUR.
V.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »hmeljišče«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2007 znaša 291,48 EUR.
VI.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča, evidentiranega pri davčnem organu kot oljčnik, na dan 30. junija 2007 znaša 58,64 EUR.
VII.
Povprečni znesek subvencij na hektar gozda, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2007 znaša 1,06 EUR.
VIII.
Povprečni znesek subvencij na panj, kot ga izkazuje centralni register čebelnjakov, na dan 30. junija 2007 znaša 7,32 EUR.
IX.
Kot katastrski dohodek oljčnega nasada se za leto 2007 upošteva katastrski dohodek, kot je, po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, na dan 30. junija 2007 ugotovljen za plantažni sadovnjak 5. katastrskega razreda v katastrskem okraju Gorica.
Št. 421-152/2007/3
Ljubljana, dne 28. avgusta 2007
EVA 2007-1611-0051
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance