Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4260. Pravilnik o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov, stran 11616.

Na podlagi 16. in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa način izvajanja 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) v skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti.
2. člen
Potrebne informacije iz tretjega stavka prvega odstavka 2. člena zakona pomenijo tiste, ki so po zakonu obvezne pri označevanju izdelkov.
3. člen
Informacije iz prejšnjega člena morajo biti v slovenskem jeziku ali drugem jeziku, ki je potrošniku na območju Republike Slovenije lahko razumljiv. Alternativno se lahko uporabljajo tudi splošno veljavni simboli in slike.
4. člen
Oglaševalska sporočila iz drugega odstavka 12. člena zakona morajo biti v slovenskem jeziku ali drugem jeziku, ki je potrošniku na območju Republike Slovenije lahko razumljiv.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2007-10
Ljubljana, dne 21. avgusta 2007
EVA 2007-2111-0091
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo