Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3978. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku, stran 10490.

Na osnovi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 7. redni seji dne 25. maja 2007 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šalovci opredeljuje podobe in uporabo občinskih identifikacijskih oznak.
Identifikacijske oznake Občine Šalovci so: grb, zastava in žig.
II. OBČINSKE OZNAČBE
a) Grb Občine Šalovci
2. člen
Grb Občine Šalovci je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Na modrem ščitu je socvetje šestih cvetov grmičastega dišečega volčina (Daphne Cneorum F. Arbusculoides). Peclji cvetov socvetja se stečejo v polovično rozeto zelenih listov grma. Vsak cvet ima štiri cvetne liste rdeče barve in so srebrno obrobljeni, medtem ko sta po dva prašnika na vsakem cvetnem listu zlata in obdajata srebrno središče cveta. Peclji cvetov, ki se stekajo v listno rozeto so srebrni.
Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
Grb Občine Šalovci podlega heraldičnim merilom restituirane heraldike gotskega sloga in izhaja iz napotil 21. svetovnega mednarodnega heraldičnega kongresa (ICGH-International Congress of Genealogy and Heraldy) o zasnovi municipialnih grbov.
b) Zastava Občine Šalovci
3. člen
Zastava Občine Šalovci je v vseh primerih opredeljena z blason, ki se glasi:
Zastava Občine Šalovci je tripolnja dvobarvnica v razmerju stranic 1 : 2,5.
Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer sta prvo in zadnje zelene barve, sredinsko pa je modro.
Na srednjem modrem polju je sredinsko in prostostoječe umeščen grbovni atribut – socvetje šestih cvetov grmičastega dišečega volčina (Daphne Cneorum F. Arbusculoides).
Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici rute, je atribut na modrem polju umeščen pokončno.
Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
Zastava Občine Šalovci podlega napotilom Mednarodne veksilološke zveze FIAV (Federation International des Association Vexillologiques) in sklepom kongresa iz leta 1993 v Luxemburgu za zasnovo municipialnih zastav.
c) Žigi Občine Šalovci
4. člen
S tem odlokom se opredeljujejo žig občine, župana, občinskega sveta, občinske uprave, nadzornega odbora in občinske volilne komisije.
Občinska uprava uporablja žig občine in občinske uprave, ki je izveden v dveh premerih. Podoba žiga s premerom 18 milimetrov je enaka žigu s premerom 35 milimetrov.
Žig občine
Žig občine je okrogle oblike, na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica, pri čemer je zunanja sestavljena iz 72 točk v zamiku po 5 kotnih stopinj. Polkrožen napis »Občina Šalovci« je umeščen v polkrožno zgornjo polovico žiga, napis je v tipografiji »batang« v polkrepkih verzalkah. Razmak med besedama je zaradi polkrožne izvedbe povečan za 60, razmak med črkami pa za 20 odstotkov siceršnjega normalnega razmaka. Na sredi žiga je grb Občine Šalovci z belim poljem in negativom grbovnega atributa ter z dvojnim robom ščita.
Na obeh polovicah žiga sta med krožnicama in grbom na levi in desni strani po en cvet grmičastega dišečega volčina v negativu kot dekoracija žiga.
Žig župana
Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica, pri čemer je zunanja sestavljena iz 72 točk v zamiku po 5 kotnih stopinj. Polkrožen napis »Občina Šalovci« je umeščen polkrožno v zgornji polovici žiga. Napis je v tipografiji »batang« v polkrepkih verzalkah. Razmak med besedama je zaradi polkrožne izvedbe povečan za 60, razmak med črkami pa za 20 odstotkov siceršnjega normalnega razmaka. Na sredi žiga je grb Občine Šalovci z belim poljem in negativom grbovnega atributa ter z dvojnim robom ščita.
Polkrožni napis »župan« je po velikosti za 30 odstotkov večji od izpisa »Občina Šalovci« in je v enaki tipografiji. Pri izpisu uporabljamo za 50 odstotkov povečan razmak med črkami. Umeščen je sredinsko na spodnjem delu žiga.
Med napisoma obeh polovic žiga sta med krožnicama in grbom na levi in desni strani po en cvet grmičastega dišečega volčina v obrisu kot dekoracija žiga.
Žig občinskega sveta
Na zunanjem robu omejuje žig točkasta krožnica, sestavljena iz 72 točk v zamiku po 5 kotnih stopinj. Temu sledita dve neprekinjeni krožnici. Polkrožen napis »Občina Šalovci« je umeščen polkrožno v zgornji polovici žiga. Napis je v tipografiji »batang« v polkrepkih verzalkah. Razmak med besedama je zaradi polkrožne izvedbe povečan za 60, razmak med črkami pa za 20 odstotkov siceršnjega normalnega razmaka. Na sredi žiga je grb Občine Šalovci z belim poljem in negativom grbovnega atributa ter z dvojnim robom ščita.
Za polkrožni napis »občinski svet« uporabljamo po velikosti za 30 odstotkov manjše črke kot za napis »Občina Šalovci« in je v enaki tipografiji. Pri izpisu uporabljamo za 60 odstotkov povečan razmak med besedama in za 30 odstotkov povečan razmak med črkami. Umeščen je sredinsko na spodnjem delu žiga.
Med napisoma obeh polovic žiga sta med krožnicama in grbom na levi in desni strani po en cvet grmičastega dišečega volčina v negativu kot dekoracija žiga.
Žig občinske uprave
Na zunanjem robu žig omejuje dvojna neprekinjena krožnica. Polkrožen napis »Občina Šalovci« je umeščen polkrožno v zgornji polovici žiga. Napis je v tipografiji »batang« v polkrepkih verzalkah. Razmak med besedama je zaradi polkrožne izvedbe povečan za 60, razmak med črkami pa za 20 odstotkov siceršnjega normalnega razmaka. Na sredi žiga je grb Občine Šalovci z belim poljem in negativom grbovnega atributa ter z dvojnim robom ščita.
Za polkrožni napis »občinska uprava« uporabljamo po velikosti za 30 odstotkov manjše črke kot napis »Občina Šalovci« in je v enaki tipografiji. Pri izpisu uporabljamo za 60 odstotkov povečan razmak med besedama in za 30 odstotkov povečan razmak med črkami. Umeščen je sredinsko na spodnjem delu žiga.
Med napisoma obeh polovic žiga sta med krožnicama in grbom na levi in desni strani po en cvet grmičastega dišečega volčina v obrisu kot dekoracija žiga.
Žig Nadzornega odbora
Na zunanjem robu žig omejuje dvojna neprekinjena krožnica. Polkrožen napis »Občina Šalovci« je umeščen polkrožno v zgornji polovici žiga. Napis je v tipografiji »batang« v polkrepkih verzalkah. Razmak med besedama je zaradi polkrožne izvedbe povečan za 60, razmak med črkami pa za 20 odstotkov siceršnjega normalnega razmaka. Na sredi žiga je grb Občine Šalovci z belim poljem in negativom grbovnega atributa ter z dvojnim robom ščita.
Za polkrožni napis »nadzorni odbor« uporabljamo po velikosti za 30 odstotkov manjše črke kot za napis »Občina Šalovci« in je v enaki tipografiji. Pri izpisu uporabljamo za 60 odstotkov povečan razmak med besedama in za 30 odstotkov povečan razmak med črkami. Umeščen je sredinsko na spodnjem delu žiga.
Med napisoma obeh polovic žiga sta med krožnicama in grbom na levi in desni strani po en cvet grmičastega dišečega volčina v obrisu in manjši kot v ostalih primerih, ko ga uporabljamo kot dekorativni element žigov Občine Šalovci.
Žig Občinske volilne komisije
Na zunanjem robu žig omejuje dvojna neprekinjena krožnica. Polkrožen napis »Občina Šalovci« je umeščen polkrožno v zgornji polovici žiga. Napis je v tipografiji »batang« v polkrepkih verzalkah. Razmak med besedama je zaradi polkrožne izvedbe povečan za 60, razmak med črkami pa za 20 odstotkov siceršnjega normalnega razmaka. Na sredi žiga je grb Občine Šalovci z belim poljem in negativom grbovnega atributa ter z dvojnim robom ščita.
Za polkrožni napis »občinska volilna komisija« uporabljamo po velikosti za 50 odstotkov manjše črke kot napis »Občina Šalovci« in je v enaki tipografiji. Pri izpisu uporabljamo za 60 odstotkov povečan razmak med besedama in za 30 odstotkov povečan razmak med črkami. Umeščen je sredinsko na spodnjem delu žiga.
III. UPORABA OBČINSKIH OZNAČB
5. člen
Pri uporabi občinskih označb so uporabniki dolžni dosledno spoštovati določila o njihovi uporabi. Vsakršna nepooblaščena uporaba ali zloraba se kaznuje skladno z določili tega odloka.
6. člen
Fizične in pravne osebe smejo uporabljati grb in zastavo skladno z določili o uporabi, žige Občine Šalovci pa smejo uporabljati le pooblaščene osebe. Uporaba grba Občine Šalovci na okroglih žigih pravnih in fizičnih oseb, vključno društev in klubov, ni dovoljena. Za uporabo grba na žigih drugačnih oblik pa je potrebno soglasje občinske uprave.
7. člen
Za javno uporabo grba Občine Šalovci morajo pravne in fizične osebe zaprositi za dovoljenje občinsko upravo, pri čemer morajo navesti namen uporabe, tehniko izvedbe ter materiale, na katere bodo označbe aplicirali.
V primeru, da gre za komercialno rabo grba ali zastave, je Občina Šalovci upravičena prosilcu zaračunati pravico uporabe, in sicer do največ 5% vrednosti prometa izdelkov na katerih je aplikacija grba ali zastave.
Občinska uprava lahko prekliče podano soglasje v primeru, ko ugotovi, da uporabljene občinske označbe odstopajo od tistih na vzorcih, ki jih je prosilec predložil občinski upravi oziroma odstopa od načina, na katerega ga je s pisnim navodilom navodila občinska uprava.
Šteje se, da imetnik pravice preseže pridobljene pravice, če kakovost označb odstopa od standardov, če je izvedba na drugačnih materialih kot jih je navedel v prošnji za pridobitev pravice ali jih uporablja v obliki in na način v nasprotju z izdanim soglasjem, oziroma je v prodaji več izdelkov z aplikacijami občinskih simbolov, kot je za njih plačal pravico.
8. člen
Oznak Občine Šalovci na svojih dokumentih in promocijskih sredstvih na smejo uporabljati politične stranke in politična združenja občanov. Njihova uporaba je še zlasti prepovedana za potrebe volilne kampanje.
9. člen
Grb Občine Šalovci je v slovesni izvedbi upodobljen v medaljonu županske ogrlice in znakih občinskih svetnikov.
10. člen
Županska ogrlica je atribut župana. Ob izvolitvi novega župana le-temu ogrlico slovesno preda dotedanji župan.
Župan je dolžan ogrlico nositi na vseh uradnih državnih in občinskih slovesnostih v občini v zaprtih prostorih in na prostem, ob slovesnih protokolarnih sprejemih ter ob izročanju občinskih nagrad in priznanj.
Izven občine nosi župan ogrlico le na prireditvah in na srečanjih, kjer tako veleva protokol.
Ob izteku mandata prejme župan od novega župana v trajno last spominski županski znak, ki ima vgravirano njegovo ime in priimek ter je oštevilčen z zaporednim županskim mandatom ter datumsko navedbo mandata.
11. člen
Svetniški znak je upodobljen grb v obliki priponke in jo prejmejo vsi člani občinskega sveta na konstitutivni seji po podpisu slovesne obljube. Znake svetnikom izroča župan.
Vsi znaki so oštevilčeni, do njih so upravičeni tisti člani občinskega sveta, katerih mandati so na seji ob konstituiranju občinskega sveta po volitvah potrjeni.
Aktualni člani občinskega sveta so dolžni nositi znake v istih primerih, kot je dolžan župan nositi ogrlico.
Po izteku mandata člani občinskega sveta zadržijo znake, vendar jih v javnosti ne nosijo.
12. člen
O podeljenih znakih občinskih svetnikov in županskih znakih občinska uprava vodi evidenco v kateri so navedeni naslednji podatki:
– ime in priimek upravičenca,
– rojstni podatki in naslov bivališča upravičenca,
– zaporedna številka,
– mandatno obdobje, za katerega je bil znak podeljen.
13. člen
Občina Šalovci ima stalno izobešeno občinsko zastavo pred poslopjem občine ter pred poslopji zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Tem zagotovi zastave Občina Šalovci.
V primerih, ko se izobešajo hkrati državna, zastava evropske unije in občine, si zastave sledijo v tem zaporedju od leve proti desni, gledano iz pozicije opazovalca.
V času občinskega praznika se občinske zastave izobesijo na objektih javnih zavodov in na mestih kjer se na lokalno običajen način izobešajo državne zastave ob državnih praznikih.
Ob državnih praznikih se lahko ob državnih zastavah izobešajo tudi občinske zastave.
14. člen
Občinska zastava na prosto stoječem slavnostnem kopju je stalno izobešena v županovem uradu in občinski sejni sobi. Občinska zastava na kopju je stalno izobešena tudi v skupnih prostorih javnih zavodov v občini.
15. člen
Organizatorji kulturnih in športnih prireditev na območju občine so dolžni izobesiti občinsko zastavo.
V primeru izobešanja državne, zastave evropske unije, občinske in zastave kluba, društva ali zveze si zastave sledijo v tem zaporedju od leve proti desni, opazovano s prostora za občinstvo.
Občinsko zastavo lahko občani uporabljajo na javnih prireditvah, na katerih nastopajo kot udeleženci občani Šalovcev.
16. člen
Občinsko zastavo lahko uporabljajo društva in klubi na slovesnih sejah, skupščinah, javnih prireditvah in manifestacijah.
Občinsko zastavo lahko za svoje prireditve uporabljajo politične stranke in politična združenja v občini, razen v času volilne kampanje.
Občinske zastave ni dovoljeno uporabljati na zasebnih zabavah in prireditvah.
17. člen
Zastava mora biti izobešena tako, da je vidna vsaj polovica atributa na zastavi. Zastav, ki niso ustrezno krojene, ne smemo izobešati z bočnim vpenjanjem na drog po daljši stranici rute.
Zastava mora biti na pročelju objektov izobešena na kopju, ki je dolg najmanj dve tretjini daljše stranice zastave, v primeru izobešanja na prosto stoječem kopju pa mora biti le-to vsaj za eno četrtino daljše od daljše stranice zastavine rute.
Izobešanje občinske zastave brez droga skozi okna objektov ob pročelju ali z ograj balkonov ni dovoljeno.
18. člen
Občinske oznake je dovoljeno uporabljati na društvenih in klubskih zastavah in praporjih, na uniformah, dresih in drugih klubskih in društvenih oblačilih in pokrivalih, vendar samo s poprejšnjim soglasjem občinske uprave in v skladu z grboslovnimi in zastavoslovnimi pravili.
19. člen
Snovalci celostne grafične podobe Občine Šalovci so dolžni spoštovati omejitve in heraldične zahteve pri uporabi občinskih oznak ter barvno skalo za njihove aplikacije na različne materiale.
IV. OBČINSKI PRAZNIK
20. člen
Občina Šalovci ima občinski praznik.
Občinski praznik je 11. avgust, ta datum se določi tudi za dan praznovanja. 11. avgusta 1999 je bil na območju Občine Šalovci najbolj viden takratni sončni mrk. Od takrat naprej je Občina Šalovci postala tudi precej prepoznavna.
21. člen
Vsebino in program praznovanja občinskega praznika lahko opredeli občinski svet na predlog župana vsako leto posebej.
Ob občinskem prazniku se opravi slavnostna seja občinskega sveta.
22. člen
Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku se podelijo priznanja in nagrade Občine Šalovci, skladno z odlokom o občinskih priznanjih in nagradah.
Stroške za vsakoletno izvedbo občinskega praznovanja predvidi župan v občinskem proračunu.
V. BESEDILO SLOVESNE OBLJUBE ŽUPANA IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OB PREVZEMU FUNKCIJ
23. člen
Na konstitutivni seji po vsakokratnih volitvah in po potrditvi mandatov županu in članom občinskega sveta vsi izvoljeni občinski funkcionarji podajo slovesno obljubo.
24. člen
Novo izvoljeni župan poda slovesno obljubo dotedanjemu županu. Po izpovedani slovesni obljubi se novi župan vpiše v knjigo občinskih funkcionarjev. Dotedanji župan mu izroči župansko ogrlico kot znak prevzema funkcije.
25. člen
Besedilo slovesne obljube župana:
»Slovesno obljubljam, da bom vselej pravično, pošteno in dosledno po svojih najboljših močeh skrbel za blagostanje lokalne skupnosti in vseh njenih prebivalcev, da bom vestno in zakonito opravljal zaupano funkcijo. Zavezujem se, da bom spoštoval demokratično voljo članov občinskega sveta pri skupnem snovanju celostnega in trajnostnega razvoja občine. Obljubljam, da bom dostojno in s ponosom vedno in povsod zastopal interese lokalne skupnosti v razmerju do drugih skupnosti in države, tako doma kot tudi v tujini.«.
26. člen
Novoizvoljenemu županu podajo skupno slovesno obljubo vsi novoizvoljeni člani občinskega sveta v naslednjem besedilu:
»Slovesno obljubljam, da bom pošteno in pravično ter po svojih najboljših močeh in znanju ter vestno opravljal zaupano funkcijo v dobro občanov in Občine Šalovci.«.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Vsaka nepooblaščena uporaba, zloraba ali kršitev določil tega odloka se kaznuje z denarnimi kaznimi.
V primeru kršitve drugega odstavka 6. člena se kaznuje pravna oseba s 500 evri denarne kazni in prepovedjo nadaljnje uporabe, odgovorna oseba pravne osebe pa z 200 evri kazni in prepovedjo nadaljnje uporabe.
V primeru kršitve prvega odstavka 7. člena, ko pravna ali fizična oseba brez dovoljenja Občinske uprave prodaja predmete z aplikacijami občinskega grba ali zastave, se ji zaseže vse predmete in kaznuje s 500 evri.
V primeru kršitve četrtega odstavka 7. člena se kršitelj kaznuje z 200 evri in odvzemom pravic nadaljnje uporabe občinskih označb ter prepovedjo uporabe ali nadaljnje prodaje predmetov z občinskimi označbami.
Če pravna ali fizična oseba brez dovoljenja občinske uprave uporablja občinske oznake na promocijskih gradivih, se jo kaznuje s 500 evri.
V primeru kršitve 8. člena se kršitelj kaznuje s 300 evri in z odvzemom vseh predmetov, s katerimi uporabnik krši ta odlok.
V primeru kršitve tretjega odstavka 13. člena se fizične osebe kaznuje s 50 evri kazni, v primeru kršitve drugega odstavka 14. člena se kršitelja kaznuje s 30 evri kazni, v primeru kršitve 15. člena pa se kršitelje kaznuje s 400 evri kazni.
V primeru kršitve zadnjega odstavka 16. člena se kršitelji kaznujejo s kaznijo v višini 200 evrov.
Izrečene kazni so izvirni prihodek občinskega proračuna.
28. člen
Nadzor nad uporabo občinskih oznak izvaja občinska uprava, ki s pooblaščeno osebo tudi izvaja kazenske določbe.
VII. PREHODNE DOLOČBE
29. člen
Nove občinske žige se uvede v uporabo z dnem veljavnosti tega odloka.
30. člen
Do sprejema celostne grafične podobe Občine Šalovci občinska uprava na osnovi osnutkov potrjuje vse aplikacije uporabe občinskih označb za potrebe Občine Šalovci.
31. člen
Občinski svet seznani občane z občinskimi označbami, njihovo vsebino in obliko ter s tem odlokom v posebni publikaciji, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
32. člen
Sestavni del tega odloka so tudi grafične priloge za izvedbo občinskih označb.
VIII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2007
Šalovci, dne 25. maja 2007
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost