Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3969. Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih, stran 10471.

Na podlagi tretjega odstavka 44. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor, izdaja
P R A V I L N I K
o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih
1. člen
Ta pravilnik ureja sporočanje in vodenje evidenc o biocidnih proizvodih. Podatki se sporočajo za vzpostavitev in vodenje evidenc biocidnih proizvodov v prometu in uporabi v Republiki Sloveniji.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) določi sporočilno številko biocidnega proizvoda po vpisu v register biocidnih proizvodov ter sporočilno številko sporoči imetniku dovoljenja oziroma priglasitelju za biocidne proizvode.
4. člen
(1) Imetniki dovoljenja oziroma priglasitelji za biocidne proizvode morajo za vse biocidne proizvode, ki so vpisani v register biocidnih proizvodov, najpozneje do 31. marca tekočega leta na obrazcu iz priloge I tega pravilnika sporočiti uradu podatke o količini biocidnih proizvodov, danih v promet, količini biocidnih proizvodov, ki so bili umaknjeni iz prometa, in o zalogah biocidnih proizvodov v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
(2) Pravne in fizične osebe, ki poklicno uporabljajo biocidne proizvode kot primarno sredstvo za opravljanje njihove poslovne dejavnosti, morajo najpozneje do 31. marca tekočega leta na obrazcu iz priloge II tega pravilnika sporočiti uradu podatke o količini nabavljenih biocidnih proizvodov, količini zalog biocidnih proizvodov, količini uporabljenih biocidnih proizvodov in o namenih, za katere so bili uporabljeni v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
5. člen
Urad določi sporočilno številko za vsak biocidni proizvod, priglašen in vpisan v register biocidnih proizvodov pred uveljavitvijo tega pravilnika, za katerega na podlagi predpisa o kemikalijah ni bila določena in sporočena, ter sporočilno številko sporoči imetniku dovoljenja oziroma priglasitelju za biocidne proizvode.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati drugi odstavek 7. člena Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 104/03).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-14/2007-UK
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2006-2711-0215
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost