Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3967. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve, stran 10470.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za potrebe postopka priglasitve iz 37. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06).
2. člen
(1) Preskušanje učinkovitosti biocidnih proizvodov lahko opravlja laboratorij, ki ima validirane metode.
(2) Urad Republike Slovenije za kemikalije lahko v postopku priglasitve od priglasitelja zahteva podatke o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Preskušanje učinkovitosti biocidnih proizvodov mora laboratorij opraviti v skladu s testnimi smernicami Evropske unije, če so te na voljo in se uporabljajo.
(2) Laboratorij lahko uporablja tudi druge metode, in sicer:
– ISO, CEN ali druge mednarodne standardne metode,
– standardne metode posameznih držav,
– standardne metode v industriji,
– standardne metode posameznega proizvajalca.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena ter prvega in drugega odstavka tega člena se lahko v postopku priglasitve predložijo podatki o preskušanju učinkovitosti biocidnega proizvoda iz razvoja biocidnega proizvoda ob predložitvi opisa uporabljene metode oziroma pogojev pridobitve omenjenih podatkov.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-15/2007-UK
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2006-2711-0216
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost