Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3956. Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci, stran 10403.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 6. redni seji dne 29. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o nagradah študentom Občine Rogašovci
1. člen
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje nagrad vsem diplomantom iz Občine Rogašovci.
2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine.
3. člen
Nagrade se podeljujejo diplomantom:
– višješolskih strokovnih programov,
– specializacije po višješolskih programih,
– visokošolskih strokovnih programov,
– specializacije po visokošolskih strokovnih programih,
– univerzitetnih programov,
– specializacije po univerzitetnih programih,
– magisterij,
– doktorat, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Rogašovci.
4. člen
Pogoj za nagrado je opravljena diploma, opravljen specialistični študij, opravljen magistrski študij ali opravljen doktorat.
5. člen
Za izplačilo nagrade je potrebno vlogi priložiti potrdilo o opravljeni diplomi, specializaciji, magisteriju ali doktoratu ter osebne podatke, davčno številko, številko osebnega računa.
Potrdilo o opravljenem zaključku študija je overjena fotokopija diplome oziroma specializacije oziroma magisterija ali doktorata.
6. člen
Občinska uprava Občine Rogašovci na podlagi vloge diplomanta izda sklep o izplačilu nagrade.
7. člen
Višina nagrade diplomantom za opravljen-o:
– diplomo iz višješolskega programa          300 EUR
– diplomo iz visokošolskega programa         400 EUR
– diplomo iz univerzitetnega programa oziroma     500 EUR
specializacijo po visokošolskih strokovnih
programih
– magisterij oziroma specializacijo po        700 EUR
univerzitetnih programih
– doktorat                     1000 EUR.
8. člen
Nagrade po tem pravilniku se začnejo izplačevati v proračunskem letu 2007.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-0001/2007-01/04-6
Rogašovci, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost