Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3952. Sklep o skupni pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji, stran 10399.

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Mozirje dne 26. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o skupni pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji
1. Splošno
1.1 Med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji je bil dne 26. 7. 2007 sklenjen dogovor skupni pripravi Občinskega prostorskega načrta za Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji (v nadaljevanju OPN MO in OR).
1.2 Nosilec priprave je Občina Mozirje.
2. Ocena stanja in razlogi
2.1 Z letom 2006 se je območje Občine Mozirje zmanjšalo za površino KS Rečica ob Savinji na podlagi uspešnega referendumskega izida. Območje krajevne skupnosti Rečica ob Savinji je tako območje nove Občine Rečica ob Savinji z naselji: Dol-Suha, Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica,Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Trnovec, Varpolje, Zgornje Pobrežje.
Občina Rečica ob Savinji je v funkciji od 1. 1. 2007.
2.2 Pred 1. 1. 2007 je vodila postopek priprave SPRO (Strategije prostorskega razvoja Občine) in PRO (Prostorskega reda Občine) na podlagi ZUreP-1 in njegovih podzakonskih aktov Občina Mozirje. Vse zaključene faze oziroma uradna dejanja:
– pridobitev odločbe MOP za izvedbo postopka celostne presoje vplivov na okolje pri pripravi SPRO in PRO (št. 354-19-48/2004, z dne 19. 1. 2005);
– zbiranje razvojnih pobud;
– pridobitev predhodnih smernic in strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora;
– izdelava strokovne podlage za področje poselitve in analiza stanja za območje Občine Mozirje, št. proj. 232/06, RC Planiranje Celje;
– izdelava strokovne podlage za območje krajinskega parka Golte v območju Občine Mozirje, Rečica ob Savinji in Ljubno;
– pridobitev strokovne podlage za vode in vodno gospodarstvo občin Mozirje, Nazarje in Mozirje, št. 195-FR/04, Inženiring za vode.
Se nanašajo na območje Občine Mozirje pred 1. 1. 2007.
2.3. Zaradi teritorialne povezanosti in sodelovanja na gospodarskem in upravnem področju se pristopi k pripravi OPN MO in OR.
3. Vsebina in oblika OPN OM in OR
3.1 Vsebina in oblika OPN MO in OR je določena s sklepom župana Občine Mozirje št. 350-03/04-04 z dne 16. 7. 2007, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/07 in sklepom župana Občine Rečica ob Savinji št. 3500-0015/2007-01 z dne 3. 8. 2007. Obravnavano bo celotno območje Občine Mozirje pred 1. 1. 2007 torej območje sedanje Občine Rečica ob Savinji in sedanje občine Mozirje v skupnem dokumentu.
4. Začetek veljavnosti sklepa
4.1 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mozirje ter Občine Rečica ob Savinji in začne veljati z dnem objave.
4.2 Občina Mozirje kot pripravljavec skupnega OPN MO in OR pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-0017/2007
Mozirje, dne 26. julija 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost