Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3932. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, stran 10349.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 57/99, 8/01, 64/01 in 73/03) se v 5. členu v točki 1. Učitelji v osnovni šoli:
– besedilo razdelka 1.1.6. Matematika spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj matematike od prvega do petega razreda je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj matematike v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike,
– kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva z matematiko.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje matematike do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje matematiko tudi v devetletni osnovni šoli.«.
– besedilo pod »RAČUNALNIŠTVO« v okviru razdelkov 1.3.50., 1.3.51. in 1.3.52. spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva ali računalništva z matematiko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko tudi:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz informatike.«.
– pred razdelek 1.4. Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja doda naslednje besedilo:
»TUJ JEZIK
1.3.84. Ruščina
Učitelj ruščine je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program ruščine.
Kdor je končal dvopredmetni študijski program ruščine v povezavi s še enim predmetom, za katerega je izpolnjeval pogoje za poučevanje do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje ruščino tudi v devetletni osnovni šoli.«.
V točki 3. Knjižničar se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek ki se glasi:
»Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.«. Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Besedilo točke 5. Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti se spremeni tako, da se glasi:
»Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva ali računalništva z matematiko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je lahko tudi:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz informatike.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2007
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-3311-0042
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost