Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3909. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 10294.

V skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 36/07) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0001/2007 z dne 27. 7. 2007 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+--------------------------+------------------+----------------+
|Proizvod - storitev    |Merska enota   |      Cena|
|             |         |   v evrih (€)|
+--------------------------+------------------+----------------+
|Variabilni del:      |         |        |
+--------------------------+------------------+----------------+
|a) Dobavljena toplota   |MWh        |        |
+--------------------------+------------------+----------------+
|- stanovanjski odjem   |         |     52,3354|
+--------------------------+------------------+----------------+
|- ostali odjem      |         |     52,3354|
+--------------------------+------------------+----------------+
|b) Sanitarna voda     |m3        |     4,7102|
+--------------------------+------------------+----------------+
|Fiksni del:        |         |        |
+--------------------------+------------------+----------------+
|a) Priključna moč     |kW/mesec     |        |
+--------------------------+------------------+----------------+
|- stanovanjski odjem   |         |     1,5100|
+--------------------------+------------------+----------------+
|- ostali odjem      |         |     1,5100|
+--------------------------+------------------+----------------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. 00-12/07-DP-02 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/07, dne 13. 7. 2007.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. avgusta 2007 dalje.
Št. C0-018/2007-DP-02
Murska Sobota, dne 30. julija 2007
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
direktor
Mirko Šabjan l.r.

AAA Zlata odličnost