Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3908. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 10294.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanj javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 6. redni seji dne 12. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1.
S tem sklepom se za javno infrastrukturo na področju kulture določi:
1. Kulturna dvorana Selo, v vaško-gasilskem domu Selo, na naslovu Selo 32 B, ki stoji na parc. št. 2793, pripisani ZKV št. 585 k.o. Selo.
2.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v kulturni dvorani iz 1. točke tega sklepa, ki je namenjena za izvajanje kulturne dejavnosti.
3.
Nepremičnina in oprema iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 67/07-3
Moravske Toplice, dne 12. junija 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost