Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice, stran 10293.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 18. in 20. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. in 132. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 6. redni seji dne 12. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 38/05) se v 5. členu črtata predzadnji in zadnji odstavek.
2. člen
Doda se novo besedilo 6. člena, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti izven letnega programa dela v obliki dodatnih programov in projektov za zainteresirane pravne in fizične osebe na podlagi soglasja upravnega odbora, sklenjene pogodbe in zagotovljenih sredstev.«.
3. člen
Doda se novo besedilo 7. člena, ki se glasi »Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti tudi za druge občine pod pogojem, da občina, za katero zavod opravlja te dejavnosti, zagotovi sredstva za delovanje.
Zavod opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v tem členu navedenih dejavnosti.«.
4. člen
Dosedanji 6. člen postane 8. člen, dosedanji 7. člen pa postane 9. člen.
5. člen
V 15. členu odloka se črta besedilo šeste alineje, v štirinajsti alineji se namesto »5. člena« zapiše »6. člena«.
6. člen
V 19. členu odloka se spremeni besedilo tretje alineje, tako, da se glasi: »imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo turistične, ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne smeri«, besedilo pete alineje pa se spremeni tako, da glasi: »tekoče mora govoriti in pisati v dveh tujih jezikih, obvezno v angleškem jeziku«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-01/05-3
Moravske Toplice, dne 12. junija 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost