Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3898. Tarifna priloga 2007 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, stran 10280.

Na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05) pogodbene stranke:
- Združenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za gradbeništvo ter
- GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
kot predstavnika delodajalcev
in
- Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev
sklenejo
T A R I F N O P R I L O G O 2 0 0 7
h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05)
1. Določitev najnižjih osnovnih plač in najnižjih izplačanih plač
1.1 Najnižja osnovna plača
(1) Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za poln delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond 174 ur ter na eno uro v EUR veljajo od 1. 8. 2007 (glej Tabelo 1 - stolpca 1 in 2) in se uporabljajo za obračun in izplačilo plač od vključno meseca avgusta 2007 do meseca julija 2008.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
(3) Delodajalci, katerih zaposleni imajo v pogodbah o zaposlitvi najmanj enake ali višje osnovne plače kot so določene v tej tarifni prilogi, niso dolžni povečevati osnovnih plač.
1.2 Najnižje izplačane plače za delavce po kolektivni pogodbi, razen pripravnikov, za 174 ur mesečno
(1) Ne glede na določila kolektivne pogodbe in tarifne priloge o višini in strukturi izkazovanja plač po posameznih sestavinah, je dolžan delodajalec od 1. avgusta 2007 izplačevati najmanj zneske izplačanih plač v EUR, ki so zapisani v Tabeli 1 - stolpec 3 (izplačane plače vsebujejo vse sestavine plač, ki jih določa zakon in kolektivna pogodba - osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in druge uspešnosti, razen obračunanih zneskov za nadurno delo).
(2) Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki ne dosegajo planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih.
1.3 Tabela 1
Najnižje osnovne plače in najnižje izplačane plače so prikazane v EUR:
+-----------+--------------------------+-----------------------+
|      |   Najnižje osnovne   | Najnižje izplačane  |
|      |   plače - v EUR    |   plače - v EUR   |
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
| Tarifni |  Na uro  |  Znesek  |  Znesek za 174 ur  |
| razredi | 1. 8. 2007 | za 174 ur |   1. 8. 2006    |
|      |      | 1. 8. 2007 |            |
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|      |   1   |   2   |      3      |
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|1     |  2,16  |    376,00|         539,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|2     |  2,34  |    408,00|         565,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|3     |  2,60  |    453,00|         605,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|4-1    |  2,88  |    501,00|         667,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|4-2    |  3,06  |    532,00|         700,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|5-1    |  3,41  |    593,00|         737,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|5-2    |  3,62  |    630,00|         773,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|6-1    |  3,82  |    664,00|         810,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|6-2    |  4,43  |    770,00|         850,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|7-1    |  4,53  |    788,00|         920,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|7-2    |  5,09  |    886,00|        1.010,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|7-3    |  5,48  |    954,00|        1.110,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|8     |  6,07  |   1.056,00|        1.330,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
|9     |  7,05  |   1.226,00|        1.600,00|
+-----------+------------+-------------+-----------------------+
1.4 Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorijo za višji znesek osnovnih plač in izplačanih plač kot so navedeni v Tabeli 1 točke 1.3.
2. Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust za leto 2007 najmanj v znesku EUR 667,67, za leto 2008 pa v znesku najmanj EUR 750,00. V podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu pripada delavcu regres za leto 2007 v znesku najmanj EUR 542,48.
(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača v roku v skladu z zakonom.
3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
Povračilo stroškov prehrane med delom se izplačuje od 1. 8. 2007 najmanj v višini EUR 3,50; v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj EUR 0,50 za vsako uro dela nad 8 ur.
4. Veljavnost
(1) Tarifna priloga 2007 h Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu Tarifna priloga 2007 h KPGD) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. avgusta 2007.
(2) Tarifna priloga 2007 h KPGD velja do 31. julija 2008.
(3) Podpisniki te Tarifne priloge 2007 h KPGD se zavezujejo do 30. junija 2008 dogovoriti novo Tarifno prilogo h KPGD z začetkom uporabe s 1. avgustom 2008.
(4) Kolikor podpisniki Tarifne priloge 2007 h KPGD do konca njene veljavnosti ne dogovorijo nove Tarifne priloge h KPGD za naslednje obdobje, se ji podaljša veljavnost še za eno leto.
(5) Z začetkom veljavnosti te Tarifne priloge 2007 h KPGD preneha veljati Tarifna priloga 2006 h KPGD z dne 6. 7. 2006 (Uradni list RS, št. 83/06).
Ljubljana, dne 16. julija 2007
Podpisniki:
ZDS - Sekcija za gradbeništvo
Predsednica IO sekcije
Hilda Tovšak l.r.
 
Sindikat delavcev
gradbenih dejavnosti
Slovenije
Predsednica
Tanja Šuligoj l.r.
 
GZS - Zbornica gradbeništva in
industrije gradbenega materiala
Predsednik UO ZGIGM
Branko Selak l.r.
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je dne 18. 7. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004/8 o tem, da je Tarifna priloga 2007 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05) vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno št. 5/1.

AAA Zlata odličnost