Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3892. Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, stran 10273.

Na podlagi 8. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04 in 57/06) je Vlada Republike Slovenije izdala
S K L E P
o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
I.
Ta sklep določa cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba).
II.
(1) Izvajalec dimnikarske službe zaračuna opravljene storitve dimnikarske službe uporabniku. Cene storitev dimnikarske službe so določene glede na vrsto storitev, vrsto naprave, toplotno moč kurilne naprave, vrsto goriva in pogoje izvajanja.
(2) V Prilogi, ki je sestavni del tega sklepa, so določene cene posameznih storitev dimnikarske službe na podlagi cene minute dimnikarske službe.
(3) Cene navedene v Prilogi ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
(4) Za primere, ko cena dimnikarske storitve v Prilogi ni določena, se cena storitve dimnikarske službe določi po porabljenem času in nastalih materialnih stroških ali v dogovoru z uporabnikom.
(5) Cena minute dimnikarske službe brez davka na dodatno vrednost je 0,44 eura.
(6) V primeru, da uporabnik izvajalcu dimnikarske službe ob najavljenem terminu po prihodu do uporabnika odkloni ali onemogoči izvajanje obveznih dimnikarskih storitev, je izvajalec dimnikarske službe s strani uporabnika upravičen do plačila nastalega stroška v višini 30 minut dimnikarske službe.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi tarife za cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 60/06).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30100-5/2007/6
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2511-0164
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost