Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3774. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina, stran 9711.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) ter na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek in 58 (03-ZZK-1)) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 12. julija 2007 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen odloka)
Zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve močno otežena ter da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov, se sprejme ta odlok.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta je utemeljen na podlagi sklepa mestnega sveta.
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 in 2031, vse k.o. Prvačina.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. Parcelacija zemljišč in promet z njimi;
2. Urejanje trajnih nasadov;
3. Izvajanje gradenj, če za njih gradbeno dovoljenje še ni dokončno oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura.
(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje, nosi stroške, ki bi utegnili nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo štiri leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina.
(3) Začasni ukrepi, navedeni v 1. in 3. točki prvega odstavka prejšnjega člena, ne veljajo za investitorja občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina.
(4) Če na posamezni zemljiški parceli iz 4. člena odloka prenehajo razlogi iz 2. člena odloka, župan lahko na tej parceli ukine začasne ukrepe iz 5. člena odloka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti