Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 9706.

Na podlagi 21., 29., in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja, ZVO-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 5. seji dne 2. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 108/03, 23/05; v nadaljnjem besedilu: odlok) se prvi odstavek 46. člena spremeni in na novo glasi:
»Pri izdelavi programa iz prejšnjega člena tega odloka je treba upoštevati, da se prevzema preostale odpadke:
– Gospodinjstva: Volumen posode za gospodinjstva na območju Občine Lendava znaša 240 litrov. Za posamezna gospodinjstva se vrši odvoz vsakih štirinajst dni, posamezen zavezanec pa lahko izvajalcu odvoza predlaga tudi pogostejši odvoz odpadkov.
Na vlogo zavezanca, ki v gospodinjstvu živi sam, lahko občinska uprava odobri odvoz enkrat mesečno s posodo volumna 120 litrov. Občinska uprava, na vlogo zavezanca, lahko odobri odvoz enkrat na mesec s posodo volumna 240 litrov tudi v primeru, da v gospodinjstvu bivata le dve osebi in sta starejši kot 70 let.
– Pravne osebe, podjetniki: Volumen in frekvenca odvoza se določi z upoštevanjem veljavnih minimalnih normativov in standardov za odvoz nenevarnih gospodinjskim, podobnih odpadkov od pravnih oseb in podjetnikov v Občini Lendava, katere potrdi občina (priloga št. 1).«.
2. člen
V drugem odstavku 66. člena se za besedo »ure« dodata besedi »naslednjega dne«.
3. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za stavbo, v kateri ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem, počitniški hišici ali vinski kleti v gričevnatem delu občine, se obračuna storitev javne službe zbiranja preostalih odpadkov z nakupom šest komadov tipiziranih vrečk letno, ki jih bo izvajalec javne službe zbiral tedensko. Uporabnik storitve javne službe je dolžan vrečke namestiti neposredno ob robu najbližje občinske ali krajevne ceste.
Frekvenca zbiranja bo objavljena v skladu z 20. členom tega odloka.«.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0124/2007
Lendava, dne 2. julija 2007
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti