Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje, stran 9690.

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje
1. člen
V 14. členu Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje (Uradni list RS, št. 119/05) se za doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zahtevo za redno in izredno overitev lahko poda imetnik ali najemnik rezervoarja, če ima pooblastilo imetnika rezervoarja.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Za 14. členom se dodata naslov novega poglavja »V.A Kontrolni preskus« in nov 14.a. člen, ki se glasi:
»14.a člen
Najemnik rezervoarja lahko v primeru utemeljenega suma o neskladnosti rezervoarja s predpisi zahteva kontrolni preskus rezervoarja, ki ga izvede urad.
Postopek kontrolnega preskusa določi inšpektor urada glede na meroslovne lastnosti rezervoarja, ki se preverjajo v postopku kontrolnega preskusa.
Stroške kontrolnega preskusa, v katerem se je ugotovila neskladnost rezervoarja, trpi imetnik rezervoarja, sicer pa najemnik rezervoarja.
Inšpektor urada z odločbo prepove uporabo rezervoarja, za katerega se pri kontrolnem preskusu ugotovi, da ni skladen s predpisi. Pred ponovno uporabo rezervoarja mora biti izvedena izredna overitev.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-9/2007
Ljubljana, dne 13. julija 2007
EVA 2007-3211-0028
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti