Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3764. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih, stran 9687.

Na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – ZORed) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1. člen
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05) se v prvem odstavku 3. člena črta 1. točka.
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki je pogoj za izdajo vozniškega dovoljenja na podlagi 147. člena zakona, pridobi upravna enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se v tretji alinei beseda »M.P.« in beseda »pečat« nadomestita z besedo »žig«.
V drugem odstavku se beseda »M.P.« nadomesti z besedo »žig«, beseda »pečata« pa z besedo »žiga«.
3. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Novo vozniško dovoljenje se izda po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogrešitev, izgubo ali krajo vozniškega dovoljenja stranka naznani pri upravni enoti, če želi, da ta na njene stroške prekliče vozniško dovoljenje v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
4. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta 3. točka.
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 3., 4. in 5. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji, v skladu s 153. členom zakona, pridobi upravna enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.«.
5. člen
V 24. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
6. člen
Obrazec št. 2 se nadomesti z novim obrazcem št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Obrazec št. 2 se začne uporabljati najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika. Do začetka izdajanja vozniških dovoljenj na obrazcu, določenem s tem pravilnikom, se uporabljajo obrazci, določeni s Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-171/2007 (1331-03)
Ljubljana, dne 20. julija 2007
EVA 2007-1711-0041
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti