Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3762. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, stran 9639.

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazec za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog in način predložitve obrazca davčnemu organu.
2. člen
(1) Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za dohodnino od dohodkov iz dejavnosti sestavi in predloži davčnemu organu davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del in ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Zavezanec poleg podatkov na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta Prilogi 3 in 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posameznega obrazca Priloge 5 do 14 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(3) Zavezanec, ki v skladu s prvim odstavkom 297. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) podatke na obrazcih, ki sta Prilogi 3 in 4 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora v davčnem obračunu akontacije dohodnine, ki je Priloga 1 tega pravilnika, označiti, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v papirni ali elektronski obliki. Navodilo za predložitev podatkov iz obrazca za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v elektronski obliki je Priloga 15 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006 (Uradni list RS, št. 10/07), uporablja pa se za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-42/2007/14
Ljubljana, dne 13. julija 2007
EVA 2007-1611-0039
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti