Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3715. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev, stran 9546.

Na podlagi 227. in 246. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZTVP-1-UPB2) in določb Statuta Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je uprava borze na seji dne 11. 6. 2007 sprejela spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 39/07), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št. 23/45/AG-07-(245), z dne 11. 7. 2007.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev
1. člen
V 18. členu Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 39/07) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, ko se upošteva razdelitev delnic iz 99.a člena Pravil, mora borzni član v primeru izpolnitve poslov s svežnji iz 2. točke prvega odstavka tega člena, sklenjenimi pred presečnim datumom oziroma na presečni datum, katerih poravnava se izvede v dnevih po presečnem datumu, opraviti z upoštevanjem razdelitve delnic, tako da opravijo izpolnitev posla v skladu z drugim odstavkom 188.a člena Pravil.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati pa začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. junija 2007
Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
 
dr. Marko Simoneti l.r.
predsednik uprave
 
Andrej Šketa l.r.
član uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti