Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3624. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9197.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 2. julija 2007 sprejel
S K L E P
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 2141/2 k.o. Železno.
II.
Občina Žalec bo s Križan Silvom, Galicija 26, Žalec, sklenila menjalno pogodbo za menjavo parc. št. 2141/2 k.o. Železno s parc. št. 1871, 1822/5 in 1807/9, vse k.o. Železno.
III.
Občina Žalec podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena parc. št. 1871, 1822/5 in 1807/9, vse k.o. Železno.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-42/2005
Žalec, dne 2. julija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.