Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3622. Sklep o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Kisovec - Loke, stran 9197.

Na podlagi 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), petega odstavka 109. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2), 71. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 9. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Kisovec - Loke
I.
S tem sklepom se določa število in območja volilnih enot v krajevni skupnosti Kisovec - Loke.
II.
Svet krajevne skupnosti Kisovec - Loke šteje 9 (devet) članov.
V krajevni skupnosti Kisovec - Loke se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselja Kisovec.
V prvi volilni enoti se voli 6 članov.
2. volilna enota obsega območje naselij Čolnišče in Vrh.
V drugi volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota obsega območje naselja Loke ter naselje Zavine od hišne št. 1 do 13.
V tretji volilni enoti se voli 1 član.
4. volilna enota obsega naselje Strahovlje od hišne št. 1 do 19.
V četrti volilni enoti se voli 1 član.
III.
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti Kisovec - Loke št. 00803-1/96 z dne 28. 2. 1996.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 012-14/98
Zagorje ob Savi, dne 9. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.